Đăng ký tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 10/2018

  23/07/2018

Do nhu cầu phát triển hoạt động, Công ty TNHH Truyền thông và Phát triển Giáo dục Ba Ngôi Sao cần tuyển dụng bổ sung vị trí Nhân viên/ Cộng tác viên hướng dẫn rèn luyện kỹ năng mầm non. (MS: P1K2MN-01)

Thông báo tuyển dụng tháng 12/2017

  24/11/2017

Do nhu cầu phát triển hoạt động, Công ty TNHH Truyền thông và Phát triển Giáo dục Ba Ngôi Sao cần tuyển dụng bổ sung vị trí nhân viên hướng dẫn rèn luyện kỹ năng sống mầm non và CTV đóng vai nhân vật hoạt hình.

Thông báo tuyển dụng tháng 11/2017

  03/11/2017

Do nhu cầu phát triển hoạt động, Công ty TNHH Truyền thông và Phát triển Giáo dục Ba Ngôi Sao cần tuyển dụng một số vị trí như sau: Nhân viên, công tác viên hướng dẫn rèn luyện kỹ năng mầm non; quản lý chương trình kỹ năng sống mầm non...