Đăng ký tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến

KNS-B07-KỸ NĂNG VÀ BẠN

  27/09/2017    Lượt xem : 2037

Chơi 1 biết 2- Kỹ năng và bạn là chương trình dành cho toàn trường, với số lượng 40 - 50 trẻ, trong thời gian 60 phút, mỗi tháng thực hiện 02 buổi. Chương trình hướng tới tạo cho trẻ nhà trường những nhìn nhận chung, cơ bản về kỹ năng, các kiến thức sơ đẳng, đời thường. Để từ đó trẻ hứng thú, có ý thức hơn trong việc rèn luyện kỹ năng không chỉ ở trường mà còn là ở nhà, ở mọi lúc mọi nơi.

KNS-B07-KỸ NĂNG VÀ BẠN

  07/09/2017    Lượt xem : 60

Chơi 1 biết 2- Kỹ năng và bạn là chương trình dành cho toàn trường, với số lượng 40-50 trẻ, trong thời gian 60 phút, mỗi tháng thực hiện 02 buổi. Chương trình hướng tới tạo cho trẻ nhà trường những nhìn nhận chung, cơ bản về kỹ năng, các kiến thức sơ đẳng, đời thường. Để từ đó trẻ hứng thú, có ý thức hơn trong việc rèn luyện kỹ năng không chỉ ở trường mà còn là ở nhà, ở mọi lúc mọi nơi.