Đăng ký tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến

KNS-B07-KỸ NĂNG VÀ BẠN

  27/09/2017    Lượt xem : 2037

Chơi 1 biết 2- Kỹ năng và bạn là chương trình dành cho toàn trường, với số lượng 40 - 50 trẻ, trong thời gian 60 phút, mỗi tháng thực hiện 02 buổi. Chương trình hướng tới tạo cho trẻ nhà trường những nhìn nhận chung, cơ bản về kỹ năng, các kiến thức sơ đẳng, đời thường. Để từ đó trẻ hứng thú, có ý thức hơn trong việc rèn luyện kỹ năng không chỉ ở trường mà còn là ở nhà, ở mọi lúc mọi nơi.

KNS-B01: TỚ LÀ…

  06/09/2017    Lượt xem : 71    Giá : 85.000đ

Chơi 1 biết 2 – Tớ là: Nội dung dành cho trẻ từ 03-06 tuổi, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng trong đó đẩy mạnh các kỹ năng tự nhận thức bản thân và kỹ năng xã hội từ đó trẻ nhận ra chính mình, xây dựng tính cách và cá tính riêng.

KNS-B06 - VUI CÙNG TINGTING

  27/09/2017    Lượt xem : 2005

Chơi 1 biết 2 - Vui cùng TingTing là chương trình giúp cho trẻ vừa rèn luyện kỹ năng vừa ôn tập lại các chủ đề ở trường mầm non. Sự đan xen một cách hợp lý giữa chương trình mầm non và hoạt động rèn luyện kỹ năng sẽ đem lại cho trẻ sự hiểu biết sâu hơn về các vấn đề khác nhau ở độ tuổi của mình.

KNS-B05 - KỸ NĂNG CHO BÉ

  27/09/2017    Lượt xem : 2129

Chơi 1 biết 2 - Vui luyện kỹ năng là chương trình giúp trẻ vui chơi, hình thành được các kỹ năng cơ bản trong cuộc sống, hình thành thái độ ứng xử tích cực.

KNS-B04 - VUI LUYỆN KỸ NĂNG

  27/09/2017    Lượt xem : 2003

Chơi 1 biết 2 - Vui luyện kỹ năng là chương trình hướng trẻ đến rèn luyện liên tục để thành thạo từng kỹ năng.

KNS-B03 - BÉ LỚN MỖI NGÀY

  27/09/2017    Lượt xem : 1938

Chơi 1 biết 2 - Bé lớn mỗi ngày là chương trình dành cho trẻ từ 3-6 tuổi. Chương trình như một người bạn đồng hành cùng trẻ, giúp trẻ khỏe mạnh và tự tin hơn nhờ các kỹ năng khác nhau.

KNS-B02 - CON ĐÃ BIẾT

  27/09/2017    Lượt xem : 1940

Chơi 1 biết 2 - Con đã biết: Nội dung dành cho trẻ từ 03-06 tuổi với chú trọng của chương trình hướng đến cung cấp cho các con kiến thức và thực hành về kỹ năng phòng tránh thương tích và bảo vệ bản thân, giá trị sống… Chương trình tạo ra mối dây liên hệ thường xuyên, liên tục với trẻ để hình thành được các kỹ năng.

KNS-B01 - TỚ LÀ…

  27/09/2017    Lượt xem : 2137

Chơi 1 biết 2 - Tớ là: Nội dung dành cho trẻ từ 03-06 tuổi, giúp trẻ rèn luyện kỹ năng trong đó đẩy mạnh các kỹ năng tự nhận thức bản thân và kỹ năng xã hội từ đó trẻ nhận ra chính mình, xây dựng tính cách và cá tính riêng.

KNS-B07-KỸ NĂNG VÀ BẠN

  07/09/2017    Lượt xem : 60

Chơi 1 biết 2- Kỹ năng và bạn là chương trình dành cho toàn trường, với số lượng 40-50 trẻ, trong thời gian 60 phút, mỗi tháng thực hiện 02 buổi. Chương trình hướng tới tạo cho trẻ nhà trường những nhìn nhận chung, cơ bản về kỹ năng, các kiến thức sơ đẳng, đời thường. Để từ đó trẻ hứng thú, có ý thức hơn trong việc rèn luyện kỹ năng không chỉ ở trường mà còn là ở nhà, ở mọi lúc mọi nơi.

KNS-B06-VUI CÙNG TINGTING

  07/09/2017    Lượt xem : 52

Chơi 1 biết 2- Vui cùng TingTing là chương trình giúp cho trẻ vừa rèn luyện kỹ năng vừa ôn tập lại các chủ đề ở trường mầm non. Sự đan xen một cách hợp lý giữa chương trình mầm non và hoạt động rèn luyện kỹ năng sẽ đem lại cho trẻ sự hiểu biết sâu hơn về các vấn đề khác nhau ở độ tuổi của mình.