Đăng ký tư vấn
Hỗ trợ trực tuyến

KNS-B06 - VUI CÙNG TINGTING

  MS: KNS-B06

  VUI CÙNG TINGTING


  Chơi 1 biết 2 - Vui cùng TingTing là chương trình dành cho trẻ 03 - 06 tuổi, trong thời gian 45 phút mỗi tuần một cuộc chơi sẽ là cơ hội cho trẻ vừa rèn luyện kỹ năng vừa ôn tập lại các chủ đề ở trường mầm non. Sự đan xen một cách hợp lý giữa chương trình mầm non và hoạt động rèn luyện kỹ năng sẽ đem lại cho trẻ sự hiểu biết sâu hơn về các vấn đề khác nhau ở độ tuổi của mình.
   
  Thông tin chương trình:
  • Thời gian: 45 phút/cuộc chơi.
  • Tần suất: 01 cuộc chơi/tuần.
   
  Những kỹ năng mà trẻ học được:
  Các kỹ năng tự nhân thức, kỹ năng xã hội, giá trị sống, yêu thiên nhiên và bảo vệ môi trường được kết hợp theo từng chủ điểm: bản thân, gia đình,nhà trường, nghề nghiệp, giao thông, nước và các hiện tượng tự nhiên…
   
  Đặc trưng của chương trình
  :
  • Sự kết hợp giữa chương trình rèn luyện kỹ năng và chương trình giáo dục mầm non một cách chặt chẽ theo chủ điểm.
  • Dẫn trình vui nhộn, yêu trẻ, có hiểu biết về chương trình giao dục mầm non.
  • TingTing tham gia tất cả các buổi vui chơi và rèn luyện
  • Có 03 bài PR trong 01 khóa.
  • Ưu đãi: TingTing giao lưu 01 sự kiện của nhà trường.
   
  Học phí: Liên hệ
   
  Thông tin liên hệ chi tiết:
  Chương trình “ Chơi 1 Biết 2”
  Hotline: 083 666 1212
  Email: choi1biet2@choi1biet2.com